NY Toten-pop-DVD

med SKREIEN LINE DANCE CLUB

Den 1. august i år ble det arrangert et Toten-pop-treff på Torsætra på Totenåsen. Arrangementet var ikke annonsert, men ca. 300 møtte opp. Og tross regnvær og strømbrudd er nå den første av 2 DVD'er fra arrangementet ferdig for mulig produksjon.

På den første DVD'en åpner Toten-Bjørn med Torsæter-visa, der melodien er laget av brødrene Bjørn Hansen og Harald Koll-Hansen. Teksten har Toten-Bjørn skrevet selv.

I "Toten-pop-bandet" finner vi Kjell Bakkeli, Bjørn Bakkeli, Vegar Bakkeli, Toten-Bjørn (Bjørn Hansen), Ivar Georg Hansen, Vidar Sundbakken og Frode Hårdnes, kjent fra Brio, Una Corda, Nye Torry Engh's og Bakkeligutta.

En spesiell takk til Skreien Line Dance Club, som velvillig stilte opp for filming på kort varsel.

qtv.no
under construction